A finals de Maig del curs passat una cinquantena d’alumnes de l’escola van presentar-se als famosos examens de Cambridge. Aquest matí, a la sala d’Actes de Secundària s’ha realitzat el lliurament dels certificats a tots els nostres alumnes. En voleu saber més? 


 D’aquests exàmens, el que probablement us sonarà més, és el famós examen First Certificate. Aquest document equivalent al nivell B2 d’àmbit europeu, és necessari per a molts estudis superiors i requerit per moltes empreses amb perspectives internacionals. 

Abans però, en venen d’altres com el MOVERS, el KET i el PET, tots certificats oficials atorgats per Cambridge que oferim des de l’escola a totes aquelles families interessades. El nostre equip de mestres especialistes en llengües estrangeres està molt content. Els resultats a les proves de Competències Bàsiques han estat per sobre de la mitjana de Catalunya i el nombre d’alumnes que presentem als certificats de Cambridge creix any rera any.