Què opinen les nostres famílies de l’escola?

Segons la nostra Política de Qualitat que ens atorga la certificació ISO 9001:2015, passem una enquesta periòdica de valoració a les nostres famílies…

El nostre fill o filla ve feliç a l’escola

91.9%

A les entrevistes amb els tutors ens han ofert orientació adequada sobre el nostre fill/a

94.8%

La informació que ens ofereix l’escola sobre el procés d’aprenenatge és l’adequada

89.6%

Hem trobat coherència i continuïtat entre el professorat de diferents cursos i etapes de l’escola

87.3%

Coneixem el procés d’innovació i millora que es duu a terme a l’escola a través del SUMMEM

87.7%

L’escola afavoreix el creixement com a persona del nostre fill/a

89.1%

L’escola ens proporciona possibilitats de participar en la vida escolar

85.7%

Estem satisfests de l’escola perquè creiem que hem trobat allò que esperàvem

88.3%
Què opinen les famílies de l'Escola Pia de Calella?
Descobreix l'Escola Pia de Calella des de casa...