Que la tecnologia és una cosa que ha d’estar present a les aules, tots ho tenim clar. D’igual forma que el món de fora de l’escola té molt present tot el tema tecnològic, el món on ens movem alumnes i professors dia a dia no pot quedar aïllat d’aquest tema.

El poder tenir les aules tecnificades ens ha permès que tots els alumnes ja incorporin com a part de l’educació el disposar d’ordinadors, “tablets” o pissarres digitals. I tant podem trobar moments en que s’utilitzen papers i bolígrafs per prendre apunts, com molts d’altres en que les eines Google del WorkSpace són les que ens ajuden en l’aprenentatge, fent que la nostra escola sigui un referent educatiu en aquesta eina.

Però quedar-nos només en ser usuaris de la tecnologia, tot i que està bé, no és l’únic que busquem per als nostres alumnes. Les noies i nois que actualment trepitgen les nostres aules, són les i els creadors de les diferents coses que utilitzarem en el futur, i per això és molt important que els hi donem moments a l’escola per a ser creatius i innovadors. 

Programes com l’Scratch, l’Appinventor o el Tinkercad, robots com les Bee-bots o els Robot-cars, i plaques electròniques com Arduino, Micro:bit o Makey-makey, són exemples de coses que ja fa temps que es van veient per les nostres aules i que ens han ajudat a aconseguir això. Utilitzant-les ens hem trobat que la motivació dels nostres alumnes s’ha incrementat, ja que poden veure directament el resultat del seu aprenentatge anant superant els diferents reptes que se’ls hi proposa, i també, per què no dir-ho, sabem que tot el que sigui electrònic dóna un plus de curiositat a la gent jove…

Però també el que hem aconseguit utilitzant aquestes noves eines, és que hi hagi moments on es treballa el pensament computacional d’una manera ben intuitiva i gairebé instintiva per anar resolent els diferents problemes plantejats. Així els nostres alumnes tenen una nova forma de trobar solucions creatives i eficients, que no només quedarà emmarcada dins de la pròpia activitat, si no que podrà utilitzar-se en qualsevol altre àmbit de la seva vida diària.

En el fons, la tecnologia és l’excusa; l’important és l’aprenentatge que nens i nenes, noies i nois, van aconseguint dia a dia. Però quina sort de poder-ne disposar…

Posa't a prova!
Posa't a prova!
Posa't a prova!
Posa't a prova!
Posa't a prova!