Què és la Teams Games Tournaments?
A 3r hem utilitzat aquesta estructura cooperativa per repassar els continguts apresos a l’itinerari d’aprenentatge: per què no podem tenir un cocodril a casa?
Ens hem agrupat per equips esporàdics, i hem respost a unes preguntes sobre l’itinerari. Cada vegada que un nen o nena ha endevinat la resposta, ha guanyat un punt. Un cop s’han acabat les preguntes, hem tornat al nostre equip base i hem comptat tots els punts que han guanyat els altres membres del nostre equip. Gràcies a l’esforç de cadascú hem aconseguit més punts per l’equip i ha estat una manera divertida i diferent d’aprendre!