Durant aquest mes d’abril hem estat estudiant els Romans a 5è, el que volem explicar, és una de les activitats que hem fet, la piràmide de les classes socials. És una piràmide que  està formada per: els més rics que són els Senadors, després els Cavallers, els Notables, els Plebs, els Estrangers, els Lliberts que són antics esclaus i els més pobres els Esclaus.

Ens ho hem passat molt bé, hem treballat tots junts i hem fet molt bona feina. Ens hem repartit molt bé la feina, però no us penseu que ha sigut tan fàcil, perquè hi ha hagut alguna baralla.

   Creiem que ens ha quedat molt bé, però encara falta l’opinió de la mestra. 

Equip 1: Les 4 crispetes (Jana,Ares,Hug i Dídac) 5èB