Google Reference School és la distinció atorgada per l’equip de Google for Education, la divisió de l’empresa tecnològica que ofereix solucions per integrar la tecnologia a les aules. Es tracta d’un projecte internacional, en el qual centres i professors de tot el món col·laboren per a la transformació digital de les aules. Aquest nomenament suposa un reconeixement a l’esforç de la comunitat educativa per facilitar l’aprenentatge dels alumnes i el seu treball per la innovació educativa.

El projecte educatiu de l’Escola Pia de Calella es veu reforçat i reconegut el seu treball i esforç per la millora constant en l’àrea de les Tecnologies de la Informació i Comunicació que, juntament amb l’educació física i esportiva i el plurilingüisme són els seus pilars fonamentals .

La tecnologia permet ampliar les possibilitats dels centres educatius ja que ofereix solucions per a nombroses barreres en l’aprenentatge. Amb la incorporació de les eines tecnològiques els alumnes poden, entre altres avantatges, aprendre al seu propi ritme, posar en joc diferents competències i habilitats, fomentar la seva creativitat i el treball col·laboratiu, així com transferir de manera directa els coneixements a la vida real.

L’Escola Pia de Calella incorpora en el dia a dia dels alumnes nombroses eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge. Així, els alumnes utilitzen dispositius per a crear presentacions, realitzar investigacions, editar vídeos, etc amb nombroses aplicacions. I, en tots els nivells, es treballa diàriament amb diferents eines de GSuite que ajuden a alumnes i professors a interactuar de forma senzilla i segura des de diferents dispositius.

Aquestes accions s’acompanyen de la necessària formació i capacitació del professorat. Part dels nostres docents han obtingut el certificat ‘Educadors de Google Nivell I’ i Nivell II i fins i tot una de les poques certificacions de Educador Innovador que Google for Education ha atorgat a nivell Estatal.

Aquesta aposta de l’Escola Pia de Calella per la tecnologia es sustenta en la creença que és necessari dotar els estudiants amb els coneixements, habilitats i eines adequades i útils per afrontar els reptes del futur.

L’alfabetització digital implica la formació en competències informàtiques, no només per millorar la comprensió dels continguts acadèmics, sinó també per al desenvolupament en la seva vida diària.

Amb aquest plantejament, les eines digitals contribueixen a la tasca del Centre de formar ciutadans digitals responsables, inquiets, proactius i creatius.

En el següent vídeo, en Felip Santarén, en Quim Marès i en Christian Negre expliquen alguns detalls del reconeixement al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.