El passat dilluns 8 d’octubre va tenir lloc a tota l’escola les eleccions per triar els nostres delegats de classe, des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. S’han triat 2 delegats per aula amb un total de 26 delegats i delegades per a tots aquests cursos.
A l’Escola Pia de Catalunya ens hem proposat dotar als delegats i delegades de responsabilitats i participació en algunes de les decisions de la vida de l’escola. Entenem que és una tasca important i un dels primers exercicis de democracia en la vida dels nostres alumnes: entendre la responsabilitat que demana, proposta de candidaturas i elecció individual dels dos més idonis per part de tots els alumnes de la classe.
Avui dia 15 i el proper dijous 18 d’octubre, els delegats de 5è, 6è de primària, 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat realitzaran per primer cop una formació per ajudar-los a fer el millor possible aquesta feina. Mireu els continguts que hi treballaran:
SER DELEGAT O DELEGADA DE CLASSE.
1. Democràcia i escola. Límits i possibilitats.
2. Què vol dir ser delegat/delegada de classe?
3. El perfil del delegat/ delegada.
4. Funcions / Drets / Deures / Consell de Delegats de l’Escola
COMUNICACIÓ
1. Com fer l’ordre del dia i l’acta d’una reunió.
2. Com conduir una reunió de manera eficaç.
GESTIÓ DEL GRUP.
1. Gestió de conflictes. Tipus i causes. Negociació. Mediació.
2. Presentació d’un tema en públic. Com fer-ho? Quins erros hem d’evitar?
3. L’Assemblea de classe i altres processos participatius.
4. Planificació estratègica. (Calendari, objectius, seguiment, avaluació).
Esperem que els sigui molt útil i els desitgem que facin una molt bona feina pels seus companys i per l’escola al llarg dels dos anys del seu manat.
Molta sort i bona feina!!!
text: Jose Martín (director gerent)
fotografies: Laura Dachs (delegada 1r de batxillerat)