La robòtica és una de les novetats que tenim a cicle inicial aquest darrer any. Aquesta novetat comporta dissenyar una línia de treball que tingui com a objectiu utilitzar eines engrescadores i intuïtives que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats dels alumnes. La societat actual està molt informatitzada i els chromebooks s’han convertit en una eina molt potent a la nostra escola, és per això que s’ha d’esprémer al màxim.

Durant el 1r trimestre, vam treballar amb la plataforma Google i les seves aplicacions corresponents (Classroom, Gmail, Jamboard, Google Presentacions…). Van ser aprenentatges que, malauradament, vam haver de posar en pràctica en alguns casos de confinament.

Aquest segon trimestre, a banda d’endinsar-nos en el món de l’Scratch, hem tingut un primer contacte amb la programació. Hem tingut la sort de rebre a l’escola el PROBOT. Aquest robot és considerat el germà gran del Bee-Bot (robot amb el que treballem a educació infantil i 1r). Això ens ha permès tenir continuïtat i poder transferir l’aprenentatge en aquesta nova modalitat de robot. El pro-Bot, a diferència del Bee-Bot, ofereix algunes característiques addicionals de programació i és capaç de dur a terme seqüències més complexes. Durant quatre setmanes hem estat coneixent el Probot, l’hem programat perquè faci figures, hem desxifrat els seus codis i li hem fet escriure algunes lletres. Ha sigut molt motivador i engrescador!