L’Escola Pia és una escola concertada que forma part del servei d’Educació de Catalunya i sosté el seu funcionament mitjançant les aportacions econòmiques que rep per part del Departament d’Educació i de les famílies. Les aportacions de les famílies són:

Quotes Escola Pia Calella

*Batxillerat és privat i es finança totalment per les quotes de les famílies.

Activitats complementàries:

Correspon al complement de 5 hores de classes addicionals a la setmana, respecte de la pública. A l’etapa de secundària són 1,5 hores addicionals a la setmana.

Serveis escolars:

Correspon a les despeses per assegurança d’accidents, assistència sanitària, digitalització, projecte pedagògic, servei d’orientació i psicopedagògic, materials d’aula, entre d’altres.

Fundació Joan Profitós:

La fundació Joan Profitós, entitat sense ànim de lucre, té com a finalitat contribuir a l’educació d’infants i joves, donant especial atenció a l’alumnat de famílies desafavorides,  promoure iniciatives  dirigides a la innovació pedagògica, al desenvolupament i perfeccionament del personal docent i a la dotació d’equipament i infraestructures.

La contribució de les famílies és imprescindible per tal de poder donar el nostre servei educatiu en tota la seva extensió.

Què opinen les famílies de l'Escola Pia de Calella?
Descobreix l'Escola Pia de Calella des de casa...

Si encara no has visitat l’escola t’oferim la possibilitat de fer-ho durant els propers dies…