Voleu consultar els resultats de l’Escola del curs 2019-20 a 4t d’ESO?

“El curs 2016-17, vam aconseguir situar-nos al voltant del 90% de consecució dels objectius en totes les àrees que s’avaluen però estem especialment satisfets amb el 100% aconseguit en Anglès”. En Jordi Rojas, Coordinador del Cicle Superior de Primària ens explica què són les proves de Competències Bàsiques de sisè i comenta els resultats que obté l’escola:

Des del curs 2007-08, el Departament d’Ensenyament s’encarrega de dur a terme una prova d’avaluació externa a l’alumnat de 6è curs d’educació primària en finalitzar el curs. Aquesta prova avalua les competències i coneixements bàsics en català, castellà, anglès i matemàtiques que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’etapa d’Educació Primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària, pot disposar d’informació acurada sobre la marxa de tot l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat a través d’aquest instrument de mesura homogeni. La prova serveix també perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de l’anàlisi dels resultats. L’objectiu final però, és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària sense que el resultats interfereixin en les notes de final de curs o amb la incorporació a l’ESO.

Els diferents equips educatius de l’escola es van posar en marxa a fi de posar fil a l’agulla en alguns aspectes on hi vèiem marge de millora. Amb això, l’escola ha aconseguit els últims 4 cursos mantenir els seus resultats sempre per damunt de la mitjana de Catalunya i seguir en tot moment la voluntat i la feina per anar millorar-los. No dubteu en visitar-nos, us explicarem de quina manera hem aconseguit i seguim aconseguint aquests resultats!