L’alumnat de 5è ens explica, pas a pas, el procés per escollir els delegats i delegades i quines són les seves funcions.

Com vam fer el discurs per escollir els delegats o delegades? Cada dia dos o tres nens/es tenien un text preparat per llegir als seus companys/es. Qui feia el discurs pujava a una cadira i començava a llegir el discurs. Després la tutora  preguntava quines coses bones tenia aquell nen o nena per a ser delegat, i quines havia de millorar. Finalment vam fer una campanya electoral: cada candidat/a feia murals i petits “flyers” per convèncer als seus companys que era la persona indicada per tenir aquell càrrec. Un cop acabats els discursos ens van deixar uns dies de reflexió per acabar de decidir a qui volies votar.

Com vam fer la votació? Vam agafar uns paperets i vam posar dos noms. Si et presentaves com a delegat/a, et podies votar a tu mateix/a, però havies de votar a una altra persona obligatòriament. En cas d’empat, havíem de fer una segona votació i lògicament només s’havia de votar una vegada i els/les que es presentaven com a delegats no votaven.

Quines són les funcions dels delegats i delegades? Un delegat/a parla amb les directores i amb els tutors i tutores. També fa assemblees, és a dir, rep propostes dels companys de la classe on li diuen què es pot millorar, ja sigui de la classe o de l’escola. Per exemple, si tenim un examen que l’han posat avui per demà, els/les alumnes li han de dir a un delegat, perquè  li digui al tutor/a i puguin pactar el dia.

Què fem a la formació? Ens fan fer feines de reflexió, on hem de pensar i dir el que creiem de veritat.

Com fem les reunions? Com que estem en temps de Covid i no ens podem reunir en una mateixa sala, cada parella de delegats ens connectem amb un Chromebook en una sala diferent (la mateixa classe, el laboratori, mediateca…). Les reunions solen durar dues hores, normalment de 9:00h-11:00h. Amb les reunions aprens molt i pots arribar a perdre la vergonya (si la tens). Les reunions sempre van guiades per un adult per tal que puguem parlar tots amb ordre.

Quins avantatges i desavantatges comporta ser delegat o delegada? Encara que ser delegat té molts avantatges (et guanyes el respecte dels teus companys, et sents important, penses de veritat que podràs canviar l’escola…). També hi ha desavantatges, com per exemple perdre’t algunes classes que t’agraden o saltar-te estones de pati lliure…

Però ser delegat/a està molt bé , és genial!!

Delegats i delegades de 5è