El Servei Comunitari és una acció educativa que vam començar fa dos anys i que s’orienta a desenvolupar la competència social i ciutadana. Respon a la idea que l’educació és una eina de millora social. L’objectiu principal del Servei Comunitari és formar ciutadans complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral.

Implica una dedicació de 20 hores, de les quals, com a mínim 10 han de ser de servei actiu a la comunitat, fora de l’horari escolar i d’acord amb les necessitats de l’entitat amb qui es col.labora.

A la nostra escola, portem a terme el Servei Comunitari a 4t d’ESO i hem signat  un conveni de col·laboració amb diverses entitats socials del nostre entorn. A la següent llista podeu veure les entitats amb qui col·laborem i accedir al detall de cadascuna de les accions que realitzem:

En el vídeo podreu escoltar el testimoni de diverses parts implicades.