La protecció del menor a l’Escola Pia de Calella

Des de l’any 2012, a l’Escola Pia disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent.

Imatge del Casal d'Estiu 2019

Per tal de desplegar el que preveu el document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya  i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem de l’adreça protecciodelmenor@calella.epiaedu.cat . Aquesta adreça és gestionada conjuntament per la direcció i la coordinació de prevenció de riscos.

A més a més, des de l’any 2018, a l’Escola Pia de Calella disposem d’un projecte propi de prevenció i protecció contra el Bullying, amb el nom “Aquíproubullying”.  Aquest projecte té com a finalitat detallar més les actuacions de prevenció i actuació en aquest tipus de maltractament. L’Escola disposa d’una comissió antibullying pròpia, formada per un grup de professors del centre.

Cada cas serà tractat de manera confidencial i individual, emprenent les accions oportunes en virtut de l’aplicació del document protecció del menor i el protocol marc d’actuacions en cassos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors (Síndic de Greuges).

Tota la informació al teu abast!

Descarrega el Tríptic de Protecció de Joves i Infants de l’Escola Pia de Catalunya

Descarrega el Document de Protecció del Menor

Descarrega el Protocol Marc d’Actuacions

Descarrega la presentació del projecte AQUÍ PROU BULLYING!