A ESCOLA PIA CALELLA creiem que cal preparar el nostre alumnat per donar respostes innovadores a una societat canviant i en constant evolució. Creiem, també, que cal formar persones crítiques, amb opinió pròpia, que siguin capaces de col·laborar cooperativament per resoldre problemes diversos; i creiem, finalment, que cal afavorir aprenentatges amb enfocaments globalitzats.

És per tot plegat que hem implementat ja, a batxillerat, algun projecte concret. I tenim intenció d’aplicar-ne algun altre de cara a l’any vinent.

LA LLIGA DE DEBAT és una competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. A l’escola, aquest any vam organitzar la segona lliga interna entre alumnat de 4 d’ESO i Batxillerat. Aquesta activitat afavoreix la millora de les habilitats comunicatives o l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la planificació i la presa de decisions. La idea és que el tema de debat, que cada any és diferent, es plantegi des de diversos punts de vista (a Filosofia, des d’un punt de vista filosòfic; a EOE, des d’un punt de vista econòmic, etc).

Les persones amb una puntuació més alta van anar a la fase final que es va desenvolupar a la Universitat Pompeu Fabra i van quedar classificats entre els 8 millors equips, obtenint la segona millor puntuació a la fase d’equips d’entre un total de 24 equips participants. L’equip de l’escola estava format per Valèria Crespo i Laia Estany, de 2n de batxillerat, i Àlex Rodriguez, Pau Costa i Oriol Pont, de 4 d’ESO.

FEM ÀGORA és un espai de trobada conjunta amb altres Escoles Pies de Catalunya, on es debaten qüestions filosòfiques. És una jornada de reflexió diferent, en un espai obert, amb companys i companyes que no són habituals. Des de l’escola es vol fomentar la preparació interdisciplinar d’aquesta activitat per treure’n el màxim profit.

Des de l’àrea d’economia s’està treballant també per tirar endavant un PROJECTE DE SIMULACIÓ D’EMPRESES. Aquest projecte té per objectiu reproduir de la forma més fiable possible les situacions habituals de treball en l’àmbit de l’administració de l’empresa. Els participants en el projecte treballen en una empresa virtual, obtenint una visió global sobre el seu funcionament i realitzant de manera pràctica les tasques i funcions assignades al seu lloc. En els darrers anys, la metodologia “aprendre fent, aprendre treballant” (de l’anglès learning by doing) s’ha fet un lloc en les aules de les escoles d’arreu del món a partir de que la idea de que l’aprenentatge ha de ser rellevant, pràctic i participatiu i que ha de deixar de banda l’enfocament tradicional, molt més teòric i passiu. La necessitat de formar el nostre alumnat mitjançant la representació de situacions vitals reals enfrontant-los a situacions i problemes quotidians com qualsevol membre adult de la nostra societat, ha d’esdevenir una de les prioritats del sistema educatiu de la nostra escola.

Finalment, des del DEPARTAMENT DE CIÈNCIES, també s’està estudiant la possibilitat d’aplicar un quart projecte interdisciplinar amb prioritat per a les assignatures de tipus científic.

La idea, en tot cas, és avançar en aquests aprenentatges multidisciplinars per tal de millorar, encara més, l’aprenentatge significatiu i les competències necessàries per encarar amb total garantia els estudis superiors. Com diu el catedràtic i empresari Stephen Covey, les forataleses es troben en les nostres diferències, no en les nostres similituds.

Joan Gallart, tutor i coordinador de batxillerat