Projecte Educatiu

Projecte Educatiu 2019-02-08T17:08:36+00:00

El projecte educatiu de l’Escola Pia de Calella es caracteritza per:

 • Un equip humà professional, il·lusionat, estable, en contínua formació que valora i creu en la seva feina i que es planteja objectius de millora cada curs.
 • Un alumnat protagonista del seu procés d’aprenentatge: fomentem l’autoestima i la seguretat en un mateix, claus de l’èxit. Volem que tots els nostres alumnes donin el millor d’ells mateixos en tots els àmbits. Creem els mecanismes per descobrir-ho.
 • Una metodologia que respon a les necessitats del moment: Treball per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), Aprenentatge-Servei (AS), Itineraris d’Aprenentatge (IA), que incorpora la tecnologia com una eina més del procés: aules tecnificades, chromebooks, aules d’informàtica, wifi.
 • Bons resultats assolits pels nostres alumnes: resultats proves de competències, personalització de l’aprenentatge, agrupaments diversos, treball cooperatiu, atenció individualitzada de suport o ampliació segons les necessitats de l’alumnat.
 • Seguiment tutorial constant als alumnes i a les seves famílies. Els acompanyem en els canvis personals i d’etapa. Entrevistes personalitzades, coordinació amb serveis externs, orientació acadèmica.
 • Una formació plurilingüe i pluricultural que possibilitarà la mobilitat dels estudiants en el futur: Escola Multilingüe i oberta a tothom.
 • Una escola acollidora, participativa i oberta a les famílies i a l’entorn que promou el sentiment de pertinença i que vol crear una comunitat educativa, que genera confiança entre les persones que en formen part: col·laboració amb entitats, participació en concursos, presència xarxes socials i mitjans de comunicació, projecte compartit.
 • Pertinença a una gran institució capdavantera i referent en el món educatiu. Aquest fet ens permet crear xarxes entre professionals molt diversos multiplicant exponencialment els recursos i les maneres de fer, possibilitant el diàleg pedagògic necessari per estar al dia: Àrea Pedagògica de l’Equip de gestió de l’EPC, Jornada Pedagògica dels docents, Pla de Formació conjunt.
 • Unes instal·lacions adaptades per afavorir l’aprenentatge col·laboratiu i amb uns espais oberts i únics a la població.
 • L’educació en valors com un dels eixos importants de l’educació integral que ofereix l’escola. Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans capaços de millorar el món i amb un profund respecte per les persones i l’entorn. Acció tutorial i pastoral, assemblees d’aula, formació dels delegats, activitats des de les àrees, “valor de l’any”, DENIP, campanyes, voluntariat.

Què és SUMMEM?
És la nostra aposta d’escola per adaptar-se als reptes de la societat del segle XXI.

Què defineix el SUMMEM?

 • Itineraris d’Aprenentatge: Metodologia en la que plantegem reptes interessants i problemes socials reals (Aprenentatge i Servei) i en busquem les solucions.
 • Aprenentatge per competències – Actituds i Habilitats: Els nostres alumnes recerquen, transfereixen, comuniquen, reflexionen, i desenvolupen l’esperit crític i respectuós
 • Desenvolupament de la personalitat: Fomentem l’empatia, la creativitat, la tolerància a la pressió, l’actitud positiva i la sensibilitat a la realitat social.
 • Aprenentatge cooperatiu: Treball en equips que cooperen per aprendre junts, potenciant les capacitats de cada alumne/a
 • Rigor Pedagògic: Assessorament i recerca de l’àmbit universitari. Equip Docent amb trajectòria Innovadora.
 • SUMMEM estarà implementat en totes les etapes i en tots els cursos el curs 2019-2020, arribant a més de 20.000 nenes i nens de tots els centres de l’Escola Pia de Catalunya. Trobareu tota la informació relacionada amb el projecte a http://www.summem.cat

Cada persona aprèn i es desenvolupa a un ritme diferent. Atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per potenciar al màxim les capacitats individuals.

Disposem d’un servei de detecció i seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge, format per un equip psicopedagògic que intervé en:

 • L’orientació personal acadèmica i professional dels nostres alumnes
 • Proves de seguiment a totes les etapes
 • Coordinació amb els professionals de serveis externs que atenen al nostre alumnat
 • Assessorament a les famílies

Infantil i Primària

 • Detecció precoç
 • Seguiment tutorial
 • Suport dins l’aula
 • Desdoblaments a les àrees lingüístiques
 • Agrupaments flexibles a l’àrea de matemàtiques
 • Aula d’Educació Especial
 • Itineraris personalitzats
 • Plans Individualitzats (Activitats de suport i/o ampliació)

Secundària i Batxillerat

 • Seguiment tutorial
 • Suport dins l’aula
 • Desdoblaments a l’àrea de llengua catalana i ciències naturals
 • Agrupaments flexibles a l’àrea de llengua anglesa i matemàtiques

“Si no controles les teves habilitats emocionals, si no tens consciència de tu mateix, si no ets capaç de controlar les emocions que et causen estrès, si no pots tenir empatia ni relacions efectives, aleshores no importa com d’intel·ligent siguis, no arribaràs gaire lluny”
Daniel Goleman

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL: Conèixer les pròpies emocions i les dels altres, a través de l’observació del propi comportament i el dels altres.

REGULACIÓ EMOCIONAL: Donar una resposta apropiada a les emocions que experimentem (tolerància a la frustració, el maneig de la ira o el desenvolupament de l’empatia).

AUTONOMIA EMOCIONAL: Capacitat d’autogenerar-se les emocions que un vol o necessita en un moment determinat. Requereix tenir una sana autoestima, autoconfiança, percepció d’autoeficàcia, automotivació i responsabilitat.

COMPETÈNCIA SOCIAL: S’ha d’aprendre (habilitats socials bàsiques, respecte, escola…) Predisposa a la constitució d’un clima social favorable.

HABILITATS DE VIDA I BENESTAR: Té l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament del benestar personal i social mitjançant l’adopció de comportaments
apropiats i responsables. Permeten organitzar la nostra vida de manera sana i equilibrada.

English in school…

Hores d'anglès a l'Escola Pia de Calella
 • CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED
  LEARNING) PROJECTS.
  Projectes AICLE (Aprenentatge integrat de continguts
  en llengües estrangeres).
 • MULTILINGUAL SCHOOL FROM P3 TO BATXILLERAT.
  Escola multilingüe de P3 a Batxillerat
 • FIRST CERTIFICATE AND OTHER OFFICIAL CAMBRIDGE
  UNIVERSITY TESTS.
  First Certificate i altres titulacions oficials de la Universitat
  de Cambridge.
 • INTERNATIONAL TRIPS.
  Estades internacionals.
 • STUDENT ANNUAL PERSONAL ENGLISH SPEAKING
  EVALUATION.
  Avaluació personal de la competència oral dels alumnes
  a cada curs.
 • EXCELLENT ENGLISH RESULTS IN OFFICIAL EVALUATION
  TESTS.
  Excel·lents resultats a les proves d’avaluació externa.

Iniciativa, dedicació, esforç i passió: el Batxillerat de l’Escola Pia de Calella

 • INVERSIÓ DE FUTUR
 • RESPONSABLES DEL TEU ÈXIT
 • ESTEM PER TU, ESTEM PER A TU (SEGUIMENT TUTORIAL)
 • CADASCÚ AL SEU RITME /INDIVIDUALITAT
 • ACADÈMICAMENT BEN PREPARATS
 • ENS ESFORCEM PER FORMAR PERSONES AMB INICIATIVA
 • CONFIANÇA, PACIÈNCIA I ESPAI PER A DECIDIR EL PROPI CAMÍ