Durant aquest final de curs, al laboratori de experimentals hem pogut veure com funciona el cor dels mamífers de dues maneres diferents. A través de la dissecció per veure com és el cor per dins, i a través de l’auscultació i l’electrocardiograma, per veure’n el funcionament.