El document de la política de qualitat de l’escola recull les intencions i la direcció de l’escola pel que fa a la qualitat. En aquest document hi trobem els objectius de la política, la visió, la missió, la política de prevenció i els nostres valors.

Certificació de Qualitat ISO per la Gestió de l'Escola Pia de Calella