Benvolgudes famílies, seguint les indicacions de les autoritats, us recordem que la continuïtat del curs acadèmic es farà de manera telemàtica fins a la seva finalització, acompanyada d’un retorn voluntari a les aules en aquests supòsits:

 1. Atenció d’alumnes d’Infantil, prioritàriament per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals.
 2. Alumnes de 6è de primària, 4t d’ESO i 2n BAT per tal de donar suport a la finalització d’etapa.
 3. La resta d’alumnat amb l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs per fer un acompanyament tutorial i emocional i un tancament de curs.

A tal efecte, l’escola reobrirà les seves portes el proper dilluns 8 de juny. Estarem totalment preparats per atendre a tot el nostre alumnat amb els requeriments sanitaris exigits i donant resposta a les necessitats d’acompanyament emocional i pedagògic.

QUI POT VENIR PRESENCIALMENT A L’ESCOLA?

(Requisits per a poder venir presencialment a l’escola)

 • Absència de simptomatologia de còvid.
 • No haver estat positiu durant els 14 dies anteriors.
 • No haver estat en contacte amb cap positiu els 14 dies anteriors.
 • Tenir les vacunes al dia.
 • Que l’infant no presenti malalties cròniques:
  • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

COM SERAN LES ENTRADES I SORTIDES A L’ESCOLA?

 • Les entrades i sortides seran esglaonades.
 • Només un acompanyant, les famílies no podran entrar el centre, ni tampoc cap cotxet.
 • Cal seguir el circuit d’entrada que se us farem arribar pel vostre curs i convocatòria.
 • Els alumnes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 metres. Les activitats i el material serà individual.
 • Ús de mascareta (Higiènica amb compliment norma UNE) en cas de no poder garantir mesures de distanciament fins a P-5.
 • A partir de P3 fins a Batxillerat caldrà entrar amb la mascareta posada.
 • A infantil, les entrades i sortides es faran per portes diferents.

Atenció! Cal haver notificat al formulari que heu rebut dels i les tutores l’assistència de cada alumne/a i omplir la Declaració de Responsabilitat. Sense aquesta declaració no es podrà accedir a l’escola. (Tot i que la recomanació és enviar-la digitalitzada, si no es disposa dels mitjans necessaris per escanejar i fer una foto a la declaració per enviar-la al correu calella@escolapia.cat, es pot portar en format paper el mateix dia).

Educació Infantil

 • Retorn voluntari de l’alumnat respectant les distàncies de seguretat i les ràtios, i amb un mateix mestre d’atenció per a tot l’horari.
  • 1 mestre/a per cada 8 alumnes a P-3
  • 1 mestre/a per cada 10 alumnes a P-4 i P-5
 • L’horari serà de 9h a 13h tenint en compte que les entrades i sortides s’han de fer esglaonadament entre els grups i diferents entrades
 • L’atenció es faria en un mateix espai amb un únic mestre per tal de reduir espais compartits i canvis d’aula i de docents
 • Cada grup d’alumnes tindrà una aula o espai determinat que permeti mantenir la distància entre les persones

Primària

 • De 1r a 6è: possibilitat d’assistir a l’escola un dia de la setmana per acompanyament tutorial i emocional, en el cas de 6è dos dies per tancament d’etapa
 • En funció del nombre d’alumnes, es dividiran els grups classe en grups de convivència de màxim 13 alumnes
 • L’assistència serà de 9h a 10.30h amb entrades esglaonades
 • Els següents dies:
  • Dilluns: Primer i Segon
  • Dimecres: Cinquè i Sisè
  • Dijous:Tercer i Quart
  • Divendres: Sisè
 • La resta de dies hi haurà activitat educativa online

ESO

 • De 1r a 3r d’ESO: possibilitat d’assistir a l’escola un dia de la setmana per acompanyament tutorial i emocional.
 • Es dividiran els grups classe en grups de convivència de màxim 15 alumnes i l’assistència serà en dues franges diferenciades:
  • grup 1 de 8.30h a 10h
  • grup 2 de 11h a 12.30h.
 • La resta de dies hi haurà activitat educativa on line.
 • 4t d’ESO: Possibilitat d’assistir a l’escola dos dies a la setmana per orientació, acompanyament tutorial, emocional i tancament d’etapa. Es dividiran els grups classe en grups de convivència de màxim 15 alumnes i l’assistència serà en dues franges diferenciades:
  • grup 1 de 8.30h a 10h
  • grup 2 de 11h a 12.30h
 • Dies:
  • Dilluns: 1r d’ESO
  • Dimecres: 2n i 4t d’ESO
  • Dijous: 3r d’ESO
  • Divendres: 4t d’ESO

Batxillerat

 • 1r de Batxillerat assistirà els dijous de 11 a 12:30h
 • 2n de Batxillerat seguirà un calendari propi per poder preparar la selectivitat