El curs passat vam estrenar la que vam batejar com a primera aula SUMMEM, i enguany hem estrenat la segona. Totes dues són aules el doble de grans que les habituals, amb taules que permeten que treballin els equips de tres o quatre membres. Com que són tan grans, hi caben un grup-classe i mig més (aproximadament uns 45 alumnes).

L’amplitud i comoditat d’aquestes aules permet que hi ha hagi un bon ambient de treball, per això són àmplies i afavoreixen que tant l’alumnat com el professorat es pugui moure lliurement per l’aula, quan cal.

I què hi fan tants alumnes en una mateixa aula? Doncs treballen cooperativament les activitats competencials de diverses matèries o més endavant els Itineraris d’Aprenentatge que els plantegen l’equip de professors.

De 1r a 3r d’ESO, aquest curs, hi ha un equip de tutors i tutores i algun professor més que durant vuit hores setmanals, estan amb els seus alumnes treballant en equips cooperatius. Sempre hi ha dos professors o professores d’especialitat humanístico-social i científico-tècnica a cada aula SUMMEM. Això permet ajudar l’alumnat a treballar per assolir els seus objectius individuals i d’equip i, quan sigui necessari, perquè l’equip no ho ha pogut fer-ho, resoldre dubtes. Quan iniciem els Itineraris d’Aprenentatge, es mantindrà la mateixa distribució: dos professors/es (un de cada especialitat) per cada grup i mig.

Vetllem per tal que els nostres alumnes estiguin a gust a l’escola, gaudeixin del treball en equip i, sobretot, se sentin acompanyats en el seu camí d’aprenentatge pels seus professors i professores.