Un article resum del treball de recerca d’en Martí Garçon, ex-alumne de l’Escola Pia Calella, ha estat publicat a la revista EduQ (Educació Química) que publica la Societat Catalana de Química. Aquesta revista té com a objectiu exposar les diferents metodologies i activitats que es fan a l’educació secundària i batxillerat relacionades amb la química. El treball d’en Martí va consistir en realitzar un estudi de les aigües del riu Tordera i les possibles fonts de contaminació. Aquest treball ja va ser premiat el 2011 per la Societat Catalana de Química que en va valorar la qualitat de la memòria escrita i les tècniques d’anàlisi química utilitzades.

text: Anna Torrent (professora de Química i cap del Departament de Ciències i Tecnologia)


pdf: revista EduQ