Els 3 vèrtexs que conformem el triangle educatiu, alumnes, mestres i pares, hem de ser part activa de la lluita contra el bullying. Els pares i mares perquè som els primers referents socials que té un infant, allò que fem, que aconsellem o que manifestem afecta les decisions i actuacions dels petits i joves. Els mestres i personal de l’escola actuem en les aules i espais on tenen lloc les possibles agressions verbals i a vegades físiques. El vincle amb l’alumnat i el propi protocol de centre poden fer que les relacions entre els alumnes puguin ser limitades, fredes, distants o altament efectives i sobretot afectives. Finalment, els alumnes són llibres en blanc, pàgines per omplir i personalitats per moldejar. N’hi ha de tota mena, amb una autoestima alta, baixa, valents, decidits, tímids… Tots, tal com diu Daniel Penac en el seu llibre Mal d’escola, entren al centre «vestits» de ceba, és a dir amb les seves realitats, preocupacions i sentiments dins la motxilla.

Segons la manera que els ensenyem a encarar aquesta realitat seran espectadors, víctimes o assetjadors. És l’escola i la família, treballant conjuntament, que han de polir-los, que han d’anar desgranant aquestes capes perquè es puguin convertir en persones honestes, bones, segures de si mateixes, però també empàtiques.

Per tot això el nostre centre s’ha il·lusionat amb el projecte Aquí prou bullying. Com tantes vegades us hem dit, l’Escola Pia vol educar persones reflexives, compromeses, responsables i respectuoses. Persones disposades a actuar pensant en els altres i en la millora de la societat, persones capaces de saber tractar bé tothom, de posar-se en el lloc de l’altre i entendre’l.

Aquest programa ens permet aprofundir en tot això, doncs ens ha posat a l’abast la formació, les estratègies i els recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament. És imprescindible la col·laboració de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat, qui amb la seva observació i com a agent actiu es comprometrà a lluitar contra els maltractaments. Entre tots aconseguirem fer dels nostres fills i filles persones amb bons sentiments i evitarem que davant d’una injustícia optin pel paper d’assetjadors o d’observadors. Fem-los ser part activa i que sàpiguen posar-se sempre al costat dels qui pateixen.