Avui s’ha presentat la campanya de les 687 escoles d’iniciativa social del país agrupades en l’Escola de la Gent amb el lema “Emprenedora, diversa i de qualitat”. Durant la roda de premsa, s’ha posat en valor la contribució d’aquests centres que acullen més de 300.000 alumnes, és a dir, un 30% del total.

Des de l’Escola Pia Balmes a Barcelona, s’han presentat dotze idees clau que expliquen l’aportació de les escoles al sistema educatiu de Catalunya.

Els arguments s’han centrat en defensar que l’Escola de la Gent és l’escola de la iniciativa social, la que ofereix més hores d’activitat docent, l’escola que treballa en la conciliació familiar i que és experta en gestió de reptes. També s’ha volgut subratllar que l’Escola de la Gent està implantada a tot el país i que agrupa projectes singulars i diversos. D’altra banda, s’ha posat en valor que aquests centres acullen més de 50 nacionalitats i un 14% d’alumnat NESE (igual que a les escoles públiques). Finalment, s’ha destacat que és l’escola amb resultats de competències bàsiques per sobre de la mitjana, amb un abandonament escolar molt baix, amb una plantilla estable i compromesa i amb un servei personalitzat a famílies i alumnat.

En el marc de la roda de premsa, Eva Salvà, directora Save general de l’Agrupació Escola Catalana ha subratllat la necessitat de “superar estereotips i valorar l’aportació educativa i social de l’Escola de la Gent”. De la seva banda, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Cristiana de Catalunya, ha emfatitzat que “diversos organismes internacionals com la UNESCO o la OCDE indiquen que els reptes de futur en educació exigeixen de la participació de la iniciativa social”.

La campanya de l’Escola de la Gent es desenvoluparà a les xarxes socials, a premsa i a la televisió amb la projecció d’un espot. L’impulsen la Fundació Cristiana de Catalunya, l’Agrupació Escola Catalana, la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya i la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament.

EMPRENEDORA

SOM L’ESCOLA DE LA INICIATIVA SOCIAL
Molts centres neixen per oferir educació a col·lectius que en quedaven exclosos o promoure models pedagògics diversos i arrelats al país.

SOM L’ESCOLA QUE OFEREIX MÉS HORES D’ACTIVITAT DOCENT
L’alumnat cursa un any escolar més gràcies a l’aplicació de la sisena hora a tota l’etapa obligatòria.

SOM L’ESCOLA QUE TREBALLA EN LA CONCILIACIÓ FAMILIAR
S’ofereix acollida als alumnes més enllà de l’horari escolar als matins i les tardes.

SOM L’ESCOLA EXPERTA EN GESTIÓ DE REPTES
Davant la covid, les classes es van reprendre en línia al cap de 48 h, garantint el manteniment de les tasques lectives i amb una pèrdua d’aprenentatges molt reduïda

DIVERSA

SOM L’ESCOLA IMPLANTADA A TOT EL PAÍS
Tenim presència al 85% del territori català; reflectim la seva riquesa i diversitat.

SOM L’ESCOLA AMB PROJECTES SINGULARS I DIVERSOS
Donem resposta a tots els interessos: projectes de tecnologia, llengua, art, música i esport, entre d’altres.

SOM L’ESCOLA QUE ACULL MÉS DE 50 NACIONALITATS
El curs 2021-2022, vam acollir 5.491 alumnes nouvinguts.

SOM L’ESCOLA QUE ACULL UN 14 % D’ALUMNAT NESE
L’escola pública acull un 14,6% d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu; les nostres escoles , el 14,1%, però amb molts menys recursos.

DE QUALITAT

SOM L’ESCOLA AMB RESULTATS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER SOBRE DE LA MITJANA
Obtenim resultats per sobre la mitjana en les competències bàsiques de català, castellà, anglès i matemàtiques.

SOM L’ESCOLA AMB ABANDONAMENT ESCOLAR MOLT BAIX
El fracàs escolar és pràcticament nul, amb un 90% d’alumnat que continua estudiant Batxillerat o Cicles Formatius.

SOM L’ESCOLA AMB UNA PLANTILLA ESTABLE I COMPROMESA
El 90% dels contractes són indefinits. S’ofereixen plans de formació constants vinculats al projecte educatiu dels centres.

SOM L’ESCOLA AMB SERVEI PERSONALITZAT A FAMÍLIES I ALUMNAT
Oferim acompanyament personalitzat dins i fora de l’horari lectiu: tutories, extraescolars, AFES, etc