Vivim en una era digital, és per això que vetllem per tal que els/les nostres alumnes siguin competents digitalment, ja que és un aprenentatge indispensable per al seu dia a dia i el seu futur en societat.

Des de l’escola treballem les TIC de manera transversal, hi dediquem estones durant les diferents matèries que s’esdevenen a l’aula, per tal que els nostres infants es familiaritzin amb aquestes.

Altrament, després de la pandèmia que ens ha tocat viure, tant els nens i nenes com nosaltres, els docents, hem hagut d’adaptar-nos a treballar amb els recursos digitals que tenim al nostre abast amb formació contínua i aprenent una mica més cada dia.

Aquesta riquesa de coneixement es veu reflectida en tots/totes ells/elles quan fan ús de recursos com ara els Chromebooks, el Classroom, el Jamboard o el correu electrònic.