Aquest curs hem tingut la sort que el Departament d’Ensenyament ens ha concedit aquest recurs.

I que és la SIEI? És l’aula de Suport Intensiu per l’Educació Inclusiva.

Què vol dir això? És un espai que contribueix a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa al llarg de la seva escolarització.

La SIEI actualment té sis alumnes acompanyats d’una mestra i una educadora. Compta amb una aula on reben suport més individualitzat, tot i que el que es pretén és que surtin el mínim possible de la seva aula per rebre suport addicional. Això permet una integració més gran en el grup d’iguals i una millor acceptació de les diferències, amb l’objectiu de millorar la convivència entre tota la comunitat educativa.

Des de la SIEI, també es pretén donar aquest suport necessari a cadascun dels tutor/es que tenen aquests nens/es a les aules, perquè aquests alumnes amb necessitats educatives especials passin el màxim de temps dins les aules amb els seus companys i companyes, formant part del grup i de les dinàmiques tenint en compte les seves capacitats i necessitats.

Carme i Laura, mestra i educadora de la SIEI.