En el marc del nostre paper com a Escola Pilot dins el Projecte per la Interdisciplinarietat a l’Aula, que s’està duent a terme a les classes de cinquè de Primària, us volem fer una petita mostra de la primera activitat que ens ha de permetre posar les bases per a desenvolupar en el nostre alumnat una consciència cooperativa. 

L’activitat de La Maleta, ha permès veure als alumnes i les alumnes de cinquè que entre els seus companys i companyes, hi ha interessos comuns que els poden acostar entre ells. L’activitat, que s’ha desenvolupat durant el primer mes de curs, consistia en que els alumnes havien de dur tres objectes dins una maleta que fossin molt importants per a ells i que d’alguna manera definissin la seva personalitat, aficions i allò important per a ells. Els alumnes els havien de presentar a la resta dels companys tot explicant les raons de la importància dels mateixos. Amb això hem treballat la cohesió de grup i l’empatia tot fent una petita passa en aquest gran repte que ens hem proposat. 

Equip Pilot (Tutors de 5è)