La pandèmia de COVID-19 ha provocat un canvi substancial en les nostres vides. Va arribar de cop i volta i va afectar transversalment el nostre dia a dia. Una de les poblacions més vulnerables, més afectades i que més van notar els efectes d’aquesta nova situació han estat els infants, nens i nenes, joves i adolescents. El COVID ha penetrat en les seves vides en un moment clau del seu creixement, de la seva educació, de la seva maduració i de la seva vida en tots els àmbits.

Amb la pandèmia, els joves s’han hagut d’adaptar, d’acostumar, d’esforçar mentre veien com el món, el seu món, es transformava literalment en una realitat condicionada, alterada i imprevisible i que alterava en massa casos l’accés a la satisfacció de moltes de les seves necessitats legítimes.

Les dades sobre algunes de les conseqüències a nivell de salut mental, psicològica i emocional són clares, evidents i abundants. L’impacte ha estat clar a nivell psicològic amb un augment notable en els casos d’ansietat, depressió i conductes de risc (des de trastorns de la conducta alimentària, passant pel consum de substàncies tòxiques i/o addiccions  a les pantalles i entorns digitals).

Ara bé, cal ressaltar també els canvis ocorreguts en l’esfera més quotidiana, la del dia a dia, l’àmbit més casolà i que en el cas dels joves en edat escolar i de formació contínua és decisiu pel pes que té i per l’espai que ocupa: l’escola i l’àmbit familiar. L’atenció contínua, estreta, comunicativa i de voluntat de servei que oferim a casa nostra ha estat fonamental per acompanyar els joves i les seves famílies.

L’escola s’ha hagut de reinventar, ens hem hagut de reinventar, per poder atendre un dia a dia imprecís, canviant, imprevisible però igual d’exigent, ja que no només havia de continuar garantint la seva missió en l’aprenentatge, la formació i educació del jovent, sinó que l’havia de cuidar i acompanyar més que mai.

També des de la nostra escola hem estat testimonis de l’impacte de la pandèmia a l’entorn familiar, de com ens ha afectat també de forma transversal. És a casa on les famílies s’han trobat en una situació on havien d’afrontar un canvi radical a tots els nivells: econòmic, laboral, la criança dels fills, l’escola i l’educació, les activitats de lleure, etc. La COVID ha provocat en molts de casos una reestructuració global de les dinàmiques familiars i una reorganització en el funcionament d’aquesta i ha aparegut un efecte primordial: els canvis en la convivència i les relacions entre els seus membres, amb l’impacte emocional i personal que això ha provocat als estudiants i joves d’arreu.

De tot això en treiem dues conclusions a partir de la convicció que una situació de crisi és una oportunitat pel canvi:

  • La disponibilitat de les eines informàtiques i l’entorn digital ens han permès una ràpida adaptació, eficàcia i la possibilitat de respondre de forma urgent a les necessitats dels joves, especialment en els àmbits escolars i que afecten també al familiar.
  • Malgrat això s’ha fet visible més que mai la importància del paper de l’educador, del mestre, del tutor i del professor: el factor humà continua avui essent insubstituïble. Sempre queda la persona.

Hem pogut constatar de forma contundent un clar missatge:

« L’escola ha estat, és i ha de ser abanderada i un referent en l’acompanyament de l’adaptació continua a l’entorn dels infants, joves i adolescents».

                                                                                              Francesc Serra

                                                                                              Cap del Departament Psicoedagògic