Durant aquests dos últims mesos l’escola ha passat un parell d’auditories, una interna i una externa que ens han permès tornar a acreditar la norma internacional ISO 9001. Amb l’acompliment d’aquesta norma ens assegurem un sistema que ens faciliti administrar, executar, controlar i i millorar els resultats en els diversos àmbits de l’escola.
Després d’un període de 4 anys en els que hem anat renovant la norma ISO 9001:2008, enguany hem recertificat amb la nova norma ISO 9001:2015. Per poder-la certificar, l’empresa TUVRheinland ens ha auditat els processos i procediments que configuren els diferents estaments de l’escola. Els dies 13 i 14 de novembre s’han auditat amb èxit direcció gerent, direcció pedagògica, mestres primària i secundària, extraescolars, secretaria, recepció, manteniment, informàtica, administració i servei menjador. La certificació és el reconeixement a la feina ben feta i un vistiplau a la millora contínua dels diferents professionals de l’escola.