Una trentena d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de l’Institut Joan Coromines de Pineda ens han visitat aquesta tarda. En grups de quatre han estat visitant diverses aules de l’escola per veure com desenvolupem les 5 competències emocionals bàsiques: consciència, regulació, autonomia personal, competència social i habilitats de vida per al benestar.

Les competències emocionals són un aspecte important de la ciutadania activa, efectiva i responsable i són un dels pilars fonamentals del projecte educatiu de l’Escola Pia de Calella. La seva adquisició i domini afavoreix una millor adaptació al context social i un millor afrontament als reptes que planteja la vida, ja des de ben petits. Entre els aspectes que es veuen afavorits per les competències emocionals hi ha els processos d’aprenentatge, les relacions entre les persones i la solució de problemes entre molts d’altres.

Ens omple de satisfacció poder atendre les peticions de futurs nous professionals i mostrar-los com treballem pel futur dels nostres alumnes.