La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació promou les motivacions científiques dels alumnes a través d’un concurs de videos , on els estudiants han de filmar el seu propi experiment amb l’objectiu d’il·lustrar algun principi científic o tecnològic interessant. És ja el segon any que hi participem amb els alumnes de l’optativa de 1r ESO APQUA-STEAM Lab, i els resultats son molt satisfactoris. Continuem avançant!!