El Batxillerat de l’Escola Pia potencia l’excel·lència


Daniel Torán, alumne de 2n de batxillerat de l’ESCOLA PIA CALELLA, ha obtingut una de les BEQUES TALENT que ofereix la Universitat Blanquerna-URL per estudiar el Grau en Relacions Internacionals. Aquesta Beca Talent té com objectiu oferir la gratuïtat total dels estudis. La bona relació institucional que manté Escola Pia Catalunya amb Blanquerna-URL va permetre en el seu moment signar un acord per poder becar 3 alumnes d’entre totes les escoles de Catalunya. Daniel Torán, que enguany ha obtingut Matrícula d’Honor en el batxillerat i que properament participarà en els Premis Extraordinaris de Batxillerat -juntament amb dos altres alumnes de l’Escola Pia Calella: Julen Durlan i Roger Benjumea-, va haver de passar per un procés de selecció en què, a banda de certificar la seva excel·lència acadèmica, va haver de realitzar una entrevista íntegrament en anglès davant de Xavier Martín, Coordinador del Grau en Relacions Internacionals -que es cursa, bona part, també en llengua anglesa- i davant de la Coordinadora d’Idiomes.


Agraïment de Daniel Torán a l’Escola Pia Calella


Sento que aquesta Beca Talent és una gran oportunitat i inicio aquesta nova etapa amb il·lusió i curiositat. A més, crec que és, en certa manera, un reconeixement a la feina feta fins ara, tant per mi com pels docents que he tingut.

També m’agradaria agrair a l’Escola Pia la confiança que van dipositar en mi en presentar-me a aquest programa. Considero que aquesta Beca és una mostra de la gran tasca que fa l’escola, treballant per tots els seus alumnes.

Jose Martín, director gerent d’Escola Pia Calella, Daniel Torán i Anna Mataró, tutora de 2n de batxillerat
 
La Beca Talent de Blanquerna-URL
El programa Talent té com a objectiu oferir la gratuïtat total dels estudis que s’imparteixen a Blanquerna-URL als estudiants de batxillerat amb un expedient acadèmic brillant o que destaquin notòriament per un fet objectiu i significatiu relacionat amb els estudis que es vulguin cursar. La finalitat d’aquest projecte és premiar el talent i la cultura de l’esforç, contribuir a la igualtat d’oportunitats a les aules i col·laborar, des de la universitat, en la creació de valor social i professional. Les escoles que participen en aquest programa són les que seleccionen l’estudiant o estudiants candidats a tenir aquesta beca i que presenten un informe detallat dels mèrits i les qualificacions. Aquest curs hi ha 3 estudiants de primer curs i un de segon amb aquest tipus de beca.
El Batxillerat Escola Pia Calella incentiva les relacions amb el món universitari
De fet, l’obtenció d’aquesta Beca Talent s’emmarca en un projecte d’abast més ampli que des d’Escola Pia Calella es vol potenciar en els propers anys: la relació de la nostra Escola amb el món universitari. A banda de les visites periòdiques que realitzem a les principals universitats i les diverses xerrades i/o conferències realitzades a la nostra mateixa escola, també incentivem la participació en activitats com la Lliga de Debat de Batxillerat (enguany hi vam participar amb tres alumnes), jornades i tallers diversos organitzats des d’universitats diverses, presentació de Treballs de Recerca a diferents Premis, participació en els Premis Extraordinaris de Batxillerat… L’Escola Pia Calella té molt clar que el contacte directe i freqüent amb el món universitari ha de ser una tendència a l’alça en els propers anys.