Els Criteris d’Avaluació especifiquen què aprèn l’alumnat…