Els Criteris d’Avaluació especifiquen què aprenen els nostres alumnes…