Els Criteris d’Avaluació especifiquen què aprén l’alumnat…