Cicle Superior – Educació Primària

Després de reflexionar sobre les aportacions que els delegats/des ens van fer a la reunió del passat dimarts 11 de desembre, penso que la majoria de vegades els infants ens donen una visió del món, que nosaltres, ja grans, hem perdut.
Per als nostres alumnes ha estat la primera vegada que han tingut la possibilitat real de participar en unes eleccions democràtiques, però tot i així ho han sabut fer d’una manera molt seriosa i participativa.
En la trobada va quedar palès que els que es van presentar com a delegats només els movia un sentiment: ganes de col·laborar i de millorar el benestar del grup i alhora de cada individu i amb això ser capaços de crear un bon clima d’aula i d’escola. No us sembla un sentiment molt generós?
Potser si sabéssim valorar les coses des del prisma d’un infant arribaríem a fer del nostre món un espai més just.

Rosa