Últimament es sent molt a parlar de la programació i la robòtica educativa a l’aula com una eina molt important que ajudarà als nostres nois i noies d’avui dia a ser competents amb les possibles feines que es trobaran en el futur. A l’escola hi estem molt d’acord, i ja fa anys que els nostres alumnes de secundària estan familiaritzats amb conceptes com Scratch, Arduino, Tinkercad, Realitat Augmentada o Impressora 3D.

A 3r de la ESO tots els alumnes passen per unes pràctiques de grup reduït on utilitzen Arduinos, unes plaques electròniques de circuit imprès a on hi poden acoblar diferents sensors (de llum, de moviment…) o actuadors (leds, motors…) per a fer diferents projectes. Un semàfor amb sensor de moviment o una casa amb control domòtic de les llums en podrien ser uns exemples. Per a fer això la base de programació per blocs de l’Scratch els hi és molt important, i és per això que a l’escola ja ho poden començar a practicar des de 1r de la ESO a l’optativa d’informàtica.

És també amb el programa Scratch que els alumnes han pogut programar la placa makey-makey per a fer diferents projectes “makers” dins l’assignatura de tecnologia de 3r.

Hi ha una altra optativa de 1r, APQUA, a on els alumnes comencen a aprendre com dissenyar en 3D per a després imprimir les seves creacions a la impressora 3D o posar-les dins de la realitat virtual amb el programa CoSpaces. S’està veient que el disseny 3D tindrà molta importància en un futur, i és per això que en altres optatives com informàtica també s’ofereix, i a 3r tots els alumnes passaran per pràctiques on hauran de fer dissenys 3D amb el programa TINKERCAD.