Des de l’any 1819 l’Escola Pia de Calella ha estat al servei de l’educació a la nostra població i a tota la comarca. D’ençà fins als nostres dies, mirem de mantenir fidel l’esperit innovador i de servei de Sant Josep de Calassanç i aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres i responsables per tal de construir-se el seu futur, ser feliços i millorar la nostra societat. Per tot això, tot l’equip humà de l’Escola Pia de Calella treballem per una escola:

  • ACOLLIDORA, promovem una relació propera entre les persones i un bon ambient que potenciï el creixement sa i feliç del nostre alumnat.
  • INTEGRADORA, ja que oferim un servei educatiu integral que atén la diversitat positivament i respon al dret que tota persona té a l’educació, independentment de les creences, cultura o classe social.
  • INNOVADORA, perquè promou la reflexió sobre la pràctica educativa i permet introduir innovacions de forma coherent a totes les etapes.
  • PARTICIPATIVA, promovem la corresponsabilitat i implicació de les persones en la presa de decisions en la vida de l’escola, ja que entenem l’escola com un projecte compartit. Col·laborem en les entitats públiques i privades del nostre entorn.
  • MOTIVADORA, per aconseguir el millor nivell d’implicació de l’alumnat per l’aprenentatge que asseguri els seus millors resultats acadèmics i personals. Informem d’una forma àgil del procés d’ensenyament-aprenentatge al propi alumnat i a les famílies.
  • RESPONSABLE, en definitiva, amb aquest compromís educatiu que ens motiva i ens implica en la política de qualitat del centre.