Un Fab Lab és un taller de tecnologia on la característica principal és que la fabricació passa a ser digital, o dit d’una altra manera, on les màquines que s’utllitzen en ell estan controlades per ordinadors.


Amb alguns alumnes de primer de la ESO, a l’assignatura de tecnologia, hem estat estudiant com és un FabLab i quines màquines ens hi podem trobar, com poden ser les impressores 3D o les plaques d’Arduino, que quan arribin a 3r les hauran d’utilitzar en el tema de domòtica.

El treball que havien de fer al final de la unitat era idear un FabLab per a l’escola, basant-se amb les mides reals que té l’actual laboratori de tecnologia, i re-pensant l’espai per com el podrien transformar en aquest lloc digital de creació. 

En van fer un croquis a escala que van presentar a la resta de companys, i aquests els hi feren preguntes o aportacions sobre el que havien presentat. Al final es va veure que hi havia moltes opcions diferents per el disseny del nostre FabLab, ja que la majoria de grups van poder defensar molt coherentment la seva proposta, i que l’important per a arribar a aquest resultat va ser l’esforç en el treball grupal que havien fet per a que fos el millor possible.