Després de tres dies d’auditoria externa l’empresa auditora TUV Rheinland ens ha certificat la ISO 9001:2015.  Per aconseguir la certificació hem hagut de mostrar tots els processos  i procediments que es segueixen en tots els àmbits de  l’escola. Hem confirmat que el nostre sistema de gestió segueix els protocols de qualitat que requereix aquesta llei.

Jornada de Portes Obertes per Educació Infantil 2022 Escola Pia Calella
Jornada de Portes Obertes per Educació Infantil 2022 Escola Pia Calella
Jornada Portes Obertes. Descobreix l'ESO de l'Escola Pia de Calella 2022
Jornada de Portes Obertes. Descobreix el Batxillerat de l'Escola Pia de Calella 2022