El curs 2007-08 vam iniciar el projecte d’Educació Emocional a l’escola. Vam anar formant al professorat i introduint dins l’horari de l’alumnat espais destinats a treballar-la. Ràpidament, vam ser conscients de la importància d’acompanyar als infants en el creixement i l’elaboració de les emocions. 

Per això, després de 15 cursos escolars, podem dir que tota l’escola entenem i atenem l’educació emocional com un aspecte més de l’aprenentatge. Cada dia hi destinem estones de manera conscient i inconscient. Fem activitats dirigides i d’altres que sorgeixen espontàniament. Per nosaltres, aquestes darreres són molt més importants perquè és on realment es veu que els infants han interioritzant el que es treballa des de P3. 

Al Departament Psicopedagògic, després d’anys de proves, hem observat que l’alumnat discrimina amb molta més facilitat els diferents tipus d’emocions i sentiments i que saben aplicar conductes per a la seva gestió

És molt  satisfactori veure com la feina que es va fent queda palesa en la manera habitual de pensar i actuar del nostre alumnat.

Què opinen les famílies de l'Escola Pia de Calella?
Descobreix l'Escola Pia de Calella des de casa...
Has fet el Tour Virtual de l'Escola Pia de Calella?