Pastoral


L'ACCIÓ PASTORAL


L'Escola Pia de Calella aposta per una educació vivencial, que va més enllà dels espais i els horaris de l'escola, i que aprofundeix en el creixement personal en el sentit més ampli de la paraula: el compromís social, la solidaritat, la responsabilitat , la gratitud, l'amistat, la generositat i la unió . 
 

L'acció pastoral s'estructura en :
Grups mou-te
Es troben voluntàriament fora de l'horari escolar i treballen els valors de grup, la implicació envers l'altre i el creixement personal. És un espai idoni per al creixement de la persona, perquè pugui aprofundir i sigui atesa integralment.

Voluntariat
Són totes aquelles persones que de forma desinteressada dediquen part del seu temps als altres, col·laborant en projectes impulsats per l’Escola Pia o les Fundacions que hi tenen relació. 

Bons dies
A l’escola treballem els Bons dies: Es tracta d’uns textos o breus històries, seleccionats pels docents, caracteritzats pels valors que transmeten. A part d’explicar el conte o llegir-lo, fem que els nens i nenes reflexionin sobre els valors o missatges que aquests textos volen transmetre, i que els valors apresos els vagin aplicant a la seva vida.

Celebracions
Tres cops a l'any (una per trimestre) tota la comunitat educativa (pares, mares, alumnes, personal docent i no docent) està convidada a participar d'una eucaristia per celebrar el Nadal, la Pasqua i la Cloenda del curs Escolar.

Festivitats
Per a nosaltres, hi ha tres dates clau, molt importants pels valors que volem transmetre:
La diada de Sant Josep de Calassanç, el nostre patró, el DENIP, el dia de la no violència i la Pau a les escoles i la Cloenda que reuneix a tots els alumnes de la nostra escola en un acte conjunt per acomiadar el curs.