Projecte SUMMEM a Calella

NOTA DE PREMSA INICI DE CURS 2017 / 2018
400 nenes i nens d’aquest centre seguiran el projecte pedagògic renovador amb més alumnes a Catalunya
El SUMMEM estableix un aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, que prepara per la vida real
L’Escola Pia de Calella segueix aquest curs 2016-17 implementant el nou projecte pedagògic SUMMEM. 400 nenes i nens de P4, 3r, 5è, 6è i 1r d'ESO amb el suport de 40 mestres treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país, amb més de 3.000 alumnes als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya. El curs passat tres classes de 5è, amb 80 alumnes, van estudiar amb el SUMMEM a la nostra escola en una prova pilot que ha estat tot un èxit. 

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 1.000 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Calella treballin ja amb aquesta nova eina.


SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

  1. Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola. 
  2. Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.
  3. Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.
Com és el SUMMEM?Fins ara... Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles. Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn. El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual. Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts. L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula. Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota. L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.


El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase de pilotatge i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s'implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.


Web: http://www.summem.cat