dimarts, 24 de maig de 2016

Agència de Salut Publica de Catalunya


Per a la vostra informació i seguint instruccions de l'Agència de Salut Publica de Catalunya, atesa l'alarma generada per la informació sobre quadres neurològics per enterovirus que ha estat difosa a nivell poblacional, us enviem un full informatiu sobre enterovirus que també està penjat a la pàgina web del canat salut.

Podeu descarregar el full - AQUÍ