dijous, 31 de març de 2016

Games Day

Des del KET vam proposar una classe diferent. Vam demanar als alumnes que portessin jocs de casa i, juntament amb els nostres, vam fer el Games Day. Va ser una experiència molt enriquidora i motivadora pels nostres alumnes. La Paula Gil i la Paula Aylagas us expliquen breument de com va anar i què vam fer. Moltes gràcies noies!

In the subject of K.E.T. we did a "Games day" in the class. The two classes got together all and we made different groups. We also brought our own games. The objective of that day was to practise our English. We had to speak in this language all the time, explaining the rules, playing, .... It was so much fun and we would like to repeat it!!

Paula Gil and Paula Aylagas