divendres, 11 d’octubre de 2013

Educació per a la ciutadania (3r d'ESO)

Durant les primeres clases d'aquest curs, l'alumnat de 3r d'ESO que cursa EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA ha tingut l'oportunitat de realizar tres exercicis que treballen la reflexió sobre la propia identitat.
En primer lloc s'ha realitzat l'exercici de les PETJADES VITALS que permet a l'alumne adonar-se de quins han estat els moments que han marcat la seva vida. Seguidament, s'han treballat els VALORS; identificant quines són les coses, persones o accions que ens mereixen una especial estima i atracció. Finalment, ben aviat, es durà a terme l'activitat de la FINESTRA per acabar aquesta seqüència didáctica.