dimarts, 22 d’octubre de 2013

4t ESO: La consciència del cos

Amb l'alumnat de 4t d'ESO, dins la matèria d'EDUCACIÓ ETICOCÍVICA, estem treballant l'AUTOCONEIXEMENT i la IDENTITAT PERSONAL. Dins d'aquesta unitat didàctica hem dut a terme diversos exercicis de reconeixement del propi cos per pendre'n consciència i poder, si cal, treballar els canvis necessaris.
Ben aviat iniciarem també el treball de reconeixement i gestió de les emocions.